صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شعر

ابوالفضل سپهر 1
مرحوم ابوالفضل سپهر
چشم چشم دو تا چشم خمار و نافذ و مست
زمان -> 04:48
حجم -> 318 KB
برای شنیدن آنلاین، نرم‌افزار فلش پلیر را نصب نمایید.
دانلود
ابوالفضل سپهر 2
مرحوم ابوالفضل سپهر
اتل متل یه بابا دلیر و زار و بیمار
زمان -> 04:28
حجم -> 297 KB
برای شنیدن آنلاین، نرم‌افزار فلش پلیر را نصب نمایید.
دانلود
ابوالفضل سپهر 3
مرحوم ابوالفضل سپهر
اتل متل یه مادر نحیف و زار و خسته
زمان -> 08:39
حجم -> 567 KB
برای شنیدن آنلاین، نرم‌افزار فلش پلیر را نصب نمایید.
دانلود
ابوالفضل سپهر 4
مرحوم ابوالفضل سپهر
اتل متل يه جعبه پر از مداد رنگی
زمان -> 11:56
حجم -> 779 KB
برای شنیدن آنلاین، نرم‌افزار فلش پلیر را نصب نمایید.
دانلود
ابوالفضل سپهر 5
مرحوم ابوالفضل سپهر
آی دونه دونه دونه نون و پنیر و پونه
زمان -> 09:04
حجم -> 594 KB
برای شنیدن آنلاین، نرم‌افزار فلش پلیر را نصب نمایید.
دانلود
ابوالفضل سپهر 6
مرحوم ابوالفضل سپهر
آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته
زمان -> 11:22
حجم -> 742 KB
برای شنیدن آنلاین، نرم‌افزار فلش پلیر را نصب نمایید.
دانلود