صفحه اصلی
loading...
 
 
 

پیشانی

شب عملیات کربلای 5 ، توی سنگر نشسته بودیم . از هر دری صحبت بود . در عملیات قبلی _ کربلای 4 _ همه نگران این بودند که « میرحسینی » آسیب ببیند .

چون عملیاتی نبود که او مجروح از صحنه نبرد خارج نشود . قبل از عملیات کربلای 4 بود که گفت : « نترسید ، در این عملیات شهید نمی شوم ، حتی مجروح هم نمی شوم . »

ولی آن شب ، اشاره به پیشانی اش کرد و گفت : « تیر به اینجای من می خورد . من شهید می شوم . »

و همان شد که گفت ...

او جانشین فرمانده لشگر ثارالله ، حاج قاسم میرحسینی بود .

 

راوی : حاج قاسم سلیمانی

« مطلب قبلیمطلب بعدی »