صفحه اصلی
loading...
 
 
 

هول نماز

برای نماز هول داشت.یک ربع پیش از اذان  دست از همه چیز می کشید برای نماز.به ما هم می گفت  پاشین وضو بگیریم الان اذان میگه.به فوتبال علاقه داشت وقتی گرم بازی می شد خیلی چیزها را فراموش می کرد اما وقت نماز را هرگز.انگار از درون هشدار داده می شد در گرم ترین لحظات بازی هول نماز می آمد سراغش  و با سر و روی عرق کرده سرخ شده روانه اش می کرد برای وضو.

« مطلب قبلیمطلب بعدی »