صفحه اصلی
loading...
 
 
 

دانشجوی شهید مصطفی مهرکش

شما را وصیت میکنم به 3 چیز:1.در عمل معطی بودن ونه بخیل بودن که سر منشإ بخل،خود بینی است.2.در خلق و خو با تقوا بودن.3.در فکر تصدیق داشتن(تصدیق به خدا،پیغمبر،امام و معاد)دانشجوی شهید مصطفی مهرکش

« مطلب قبلیمطلب بعدی »