صفحه اصلی
loading...
 
 
 

هم درس هم کار

نصف روز مدرسه،نصف روز دیگر هم پیش پدر کار می کرد.نمی گذاشت وقتش به بطالت بگذرد.،هم درس می خواند و هم کمک حال پدربود.

شهید ابراهیم جعفرزاده

« مطلب قبلیمطلب بعدی »