صفحه اصلی
loading...
 
 
 

اعتراض

زنگ ریاضی بود ومعلم درس می داد:"عدد صفر ارزشی ندارد ،عدد یک ارزش دارد.حال ما این یک را می گذاریم قبل از هزاران صفر که ارزشی ندارند،این یک به بقیه ارزش می دهد.

معلم ادامه داد:"ماهمه صفرهای این مملکتیم و شاه یک آن،شاه است که به ما ارزش میدهد..

 ابراهیم بلند شد و گفت:اجازه آقا معلم!"ما همه صفریم اما یک ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف  است نه شاه."معلم عصبانی شد و او را از کلاس بیرون کرد

شهید ابراهیم جعفرزاده

« مطلب قبلیمطلب بعدی »