صفحه اصلی
loading...
 
 
 

عروسک های بی مادر

خانه هاي آوار شده
شهرهاي ويران
ميدان هاي آتش
كلاهخودهاي سرخ
قهقهه هاي سوراخ
و دريايي كه عطش جنون را
سيراب نمي كند
با كه بايد گفت؟
حكايت غنچه هايي را كه در خواب پرپر شدند
و عروسك هايي را كه بي مادر ماندند؟


كريم رجب زاده

كتاب كنار چشم خدا
مطلب بعدی »