صفحه اصلی
loading...
 
 
 

نخل های جنوب

دمي كه حنجر سرخ ات بريدني شده است
چقدر قصه ي دردت شنيدني شده است؟
اي آسمان سياهي، به احتمال قوي
كبوتر قفس تن پريدني شده است
دلي كه در تب اين لحظه سال ها مانده ست
درون سينه ي سردت تپيدني شده است
تو باغبان درختان زخم نوش زمين
بخند حاصل باغ تو چيدني شده است
بريده اند سرت را چو نخل هاي جنوب
ببين شكوه غرورت چه ديدني شده است
زبان نداري و با اين سكوت اجباري
چقدر قصه ي دردت شنيدني شده است

زنده ياد بهمن كرم اللهي

كتاب به وسعت درخت سيب
مطلب بعدی »