صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شعری شبیه تو

مادر گريست بي تو خودش را كنار تاك
بر قامت شكسته ي يك مرد چاك چاك
محرم شدي، زمين به طوافت قيام كرد
دنيا گذاشت روي تنت بوسه بوسه خاك
تسبيح شعرهاي تو افتاد و پاره شد
بي سيم و قمقمه و مهر و يك پلاك
تو بيت بيت به آخر رسيدي و
مردي شبيه يك غزل افتاد روي خاك!
مادر دويد، خواب بدش را به آب گفت
عمري گريست بي تو خودش را كنار تاك

نرگس شيرزادي


نام كتاب: هروله به كوشش
مطلب بعدی »