صفحه اصلی
loading...
 
 
 

آن سوی آبی ها

ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم
سنگ قبر ماست دریا ، نقش قبرما نسیم
شهر ما آن سوی آبی هاست ، دور از دسترس
شهر ابراهیم ادهم ، شهر لقمان حکیم
اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض
صاف می آیی سرِکوی «صراط المستقیم «
خاک آن عرشی ست ، گل هایش زیارتنامه خوان
سنگفرش آسمانش ، بال های یا کریم
شهر ما آبادی عشق است ، اما راز عشق
عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم
عشق یعنی قاف ولام «قل هوالله احد»
عشق یعنی بای «بسم الله رحمان الرحیم»
علی رضا قزوه
مطلب بعدی »