صفحه اصلی
loading...
 
 
 

تبيين مقامات معنوى رزمندگان و تجليل از مقام شهيدان و ايثارگران

مکان: تهران، جماران مناسبت: سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى (دهه فجر) مخاطب: رزمندگان و خانواده هاى معظم شهدا و ملت ايران(1)
بسم اللّهالرحمن الرحيم
با فرا رسيدن يوم اللّه، روز بيست و دوم بهمن سالروز شکست باطل و جنود ابليسى به دست حقطلب جنداللّه، ماها و نويسندگان و گويندگان و سخنوران اگر بخواهيم ارزش عمل اين شهيدان و جانبازان راه خدا را و فداکارى آنان و حجم پيامد اين شهادتها و جان نثاريها را بشماريم، شايد ناچار باشيم به عجز خود اعتراف کنيم، تا چه رسد به مراتب معنوى و مسائل انسانى و الهى آن، که بى شک عاجز و وامانده مى باشيم. آنان که از اينگونه عشق به لقاءاللّه و شهادت و بارقه هاى باطنى و جلوه هاى روحى که از ثمراتشان اينگونه عشق است، غافل هستند و تا آخر عمر چون من قلم شکسته اسير گره هاى طبيعت و دامهاى شيطانى مى باشند، دستشان از قله بلند اين تحولات معجزه آساى الهى کوتاه است. پس اولى آن است که به بعضى پيامدهاى ظاهرى مشهود بپردازيم - چه - که ارزيابى همه جانبه آن نيز ميسور نيست. شما اگر به بررسى انقلاب و حالاتى که لازمه انقلاب يک ملت است بپردازيد و با تعمق و بيطرفى و بى نظرى به آن نظر اندازيد، خواهيد ديد که چه هرج و مرج و گسيختگيهايى در سراسر کشور انقلابى به وجود مى آيد، که رسيدن به حداقل نظم و مهار نمودن آن سالهاى طولانى به درازا مى کشد و لااقل در مدتى طولانى با قحطيها و مرضهاى پيگير و درگيريها در سطح کشور و چپاولها و قتل و غارتها و دزديها و فسادهاى اخلاقى و گرفتاريهاى بسيار ديگر دست به گريبان است و اين در حالى است که انقلاب متکى به يک يا چند قدرت بزرگ باشد. ولى کشور ايران با بافتى که انقلاب اسلامى داشت که اسلام برنامه همگانى بود و انقلاب مردمى و مستقل بود، قبل از آنکه به پيروزى نهايى برسد با آنکه دولت رژيم سابق برقرار بود، با عده اى قليل از افراد متعهد، شوراى انقلاب را تشکيل داد و همچنين دولت موقت انتقالى را و در مدت بسيار کوتاه چندين رفراندم و انتخابات انجام گرفت و نظام جمهورى برقرار شد و از قحطى هيچ خبرى نبود. مراکز فساد اخلاق و ميخانه ها و عشرتکده ها و قمارخانه ها و امور غيرمشروع به سرعت برق برچيده شده و آنچه که گروهکها، خصوصا منافقين با چهره اى موافق، خود را وارد انقلاب نمودند و به جمعآورى و دزدى اسلحه و مهمات و اموال بيحساب مردم به صورتى ريا کارانه دست زدند و با همان سلاحها خود را مقابل مردم قرار دادند، به وجود آوردند، در مدتى نه چندان زياد در هم شکسته شد و کارهاى باقيمانده آنان همان چيزى است که کشورهاى بزرگ و کوچک در حال آرامش دنيا با اين نوع درگيريها و انفجارها دست و پنجه نرم مى کنند و روزى نيست که در کشورى از کشورهاى به اصطلاح متمدن اروپا و امريکا و ساير قاره ها انفجارى صورت نگيرد و کشور ايران هم در اين امور مشابه آنهاست، البته با حجمى بسيار کمتر. اين پيروزى معنوى و مادى مرهون اسلامى بودن انقلاب و مردمى بودن و توجه مردم به اسلام و تحول روحى عظيمى است که خداوند در اين ملت، معجزه آسا ايجاد فرمود، از آن جمله اين جوانان بسيار عزيز در سطح کشورند که ناگهان با يک جهش برقآساى معنوى و روحى با دست رحمت حق تعالى از منجلابى که براى آنان با دست پليد استکبار جهانى که از آستين امثال رضاخان و محمدرضاخان و ديگر سرسپردگان غرب يا شرق تهيه ديده بودند، نجات يافته و يکشبه ره صدساله را پيمودند و آنچه عارفان و شاعران عارف پيشه در ساليان دراز آرزوى آن را مى کردند، اينان ناگهان به دست آوردند و عشق به لقاءاللّه را از حد شعار به عمل رسانده و آرزوى شهادت را با کردار در جبهه هاى دفاع از اسلام عزيز به ثبت رساندند و اين تحول عظيم معنوى با اين سرعت بى سابقه را جز به عنايت پروردگار مهربان و عاشق پرور نتوان توجيه کرد. اينجانب هنگامى که اين جوانان عزيز در عنفوان شباب را، که با گريه از من عقبمانده تقاضاى دعا براى شهادت مى کنند، مشاهده مى کنم از خود مايوس و از آنان شرمنده مى شوم و هنگامى که عکسهاى متعدد اين شهيدان نورس نورانى را مى نگرم و ارزشهاى انسانى و مقامات الهى آنان، که خود از آنها به مرحله هايى دور هستم غبطه مى خورم و چون به مادران و پدران اين جوانان و نوجوانان شهيد برخورد مى کنم و آن شجاعتها و شهامتهاى فوق تصور را از آنان مشاهده مى کنم احساس حقارت نموده ، به پيشگاه پيامبر بزرگ اسلام - صلى اللّه عليه و آله - و حضرت بقيةاللّه - روحى لمقدمه الفداء - به خاطر چنين امتى و پيروانى متعهد و مجاهد تبريک عرض مى کنم و از خداوند تعالى ولىنعمت و حافظ امت سپاسگزارم. امروز، اسلام بزرگ، نتيجه آن ايثارها و شهادتها را مى بيند که دنيا در مقابل آن با همه تبليغات گمراه کننده و کارشکنيهاى بى حد و حصرش، ناچار است سر تعظيم فرود آورد و اين نسيمى است که از معنويات اسلام در اين کشور مظلوم در طول ستمشاهى وزيدن گرفته است و اميد از الطاف خداوند منان است که اين نسيم الهى را افزايش دهد و آن را به همه کشورهاى ستمديده و دربند مرحمت فرمايد. شايد که دولتهاى خواب کشورهاى اسلامى به خود آيند و به تکليف الهى و وجدانى و انسانى خود آگاه شوند و بيش از اين لجاجت نکنند و توبه کنند که بازگشت از خيانت به اسلام و کشورهاى اسلامى و از جنگ با کشورى که هر چه داشته است در راه مقاصد الهى و اسلامى فدا کرده و مى کند، دير مى شود و امروز اشتباهات خود را جبران کنند که فردا دير است. اينان با چشم و گوش باز از اول هجوم صدام امريکايى به کشور اسلامى تاکنون شکستهاى ذلت بار او را ديده و هنوز در عمى (2) بسر مى برند. حيرتم از چشمبندى خدا، همه مى دانيم که شيوه رسانه هاى گروهى وابسته به دولتهاى جهانخواران است که عکس آنچه در ايران مى گذرد را در جهان منتشر کنند و آنچه ناشايسته است به اين کشور انقلابى که مى خواهد آزاد و مستقل باشد، آن هم به صورتى بزرگ نسبت مى دهند. دنيا امروز گرفتار جهانخواران و غارتگرانى است که کشورها را به آتش مى کشند و غارت مى کنند و نيز گرفتار وابستگان آنان است که منافع ملتها و کشورهاى خود را فداى منافع ابرقدرتها مى کنند و همچنين گرفتار سازمانهاى دستنشانده قدرتهاى بزرگ بويژه امريکاست که با اسم بى محتواى شوراى امنيت و عفو بينالمللى و حقوق بشر و از اين قبيل مفاهيم بى محتوا که به قدرتهاى بزرگ خدمت مى کنند و در حقيقت مجرى احکام و مقاصد آنان و مامور محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرتهاى بزرگ جهانخوار هستند. همه مى دانيم و مى دانيد که صدام قريب سه سال است با هجوم وحشيانه خود به قتل و غارت و تخريب کشور ايران پرداخته است و از اول تاکنون قسمتى از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خيانت خود نسبت به مردم بيگناه مشغول است و اين سازمانها براى يک بار هم او را محکوم نکردند. صدام زمانى به دروغ پيشنهاد صلح مى کرد که ايران زير تاخت و تاز صداميان خونخوار بسر مى برد، او با اين مقصد شيطانى تصميم داشت هر چه زودتر خوزستان را تصرف نموده و با در دست داشتن منابع بزرگ نفتى و حمايت قدرتهاى جهانخوار، منطقه را به آتش و خون بکشد، چرا که ديو سرکش نفس حيوانى او حد و مرزى نمى شناسد و تا منطقه از لوث وجود او پاک نشود روى امنيت نخواهد ديد. همه مى دانيم که هر روز دست صدام به خون صدها نفر مردم مظلوم ما آغشته است ولى رسانه هاى گروهى و سازمانهاى وابسته به قدرتها، بويژه امريکا چقدر از صلحدوستى صدام پشتيبانى و ثناخوانى نموده و مى نمايد، در صورتى که صلحخواهى صدام و کوشش امريکا در ايجاد امنيت در دنيا و نيز ديگر قدرتمندان چپاولگر و به اصطلاح طرفداران حقوق بشر همه از يک قماش هستند و تا دنيا به اين آرامشطلبان و صلحدوستان و طرفداران حقوق بشر مبتلا است روى امنيت و صلح و آرامش نخواهد ديد، و آنچه آرزوى بشر است تحقق نخواهد يافت، بلکه تنها بشر به برکت مکتبهاى توحيدى و مؤمنان واقعى آنهاست که به آزادى و سعادت خواهد رسيد، نه مثل دولتهاى مسيحى و يهودى و دولتهاى به اصطلاح اسلامى . آنان که وابسته و پيوسته به قدرتهاى شيطانى هستند که ضرر اين وابستگان و پيوستگان از ضرر ابرقدرتها براى ملتهاى در بند نه تنها کمتر نيست که بيشتر است. دوستان حقيقت و دلسوزان بشريت بايد براى اين بلاى خانمانسوز فکرى کنند. از خداوند تعالى خواهانم که جهانيان را از شر اين ستمگران نجات دهد و صلح و صفا و آرامش بيشترى عنايت فرمايد و کشور ما را به آرزوى خود که ظهور حضرت مهدى - ارواحنا فداه - مستقر کننده عدل و انصاف و آرامش دهنده جهان است، برساند و شهداى ما را به رحمتهايى که براى خاصان درگاهش اختصاص داده است مفتخر فرمايد و مجروحان و آسيبديدگان عزيز ما را شفاى عاجل عنايت فرمايد و اسرا و گمشدگان عزيز ما را هر چه زودتر از شر صداميان نجات داده و به ميهن اسلامى خودشان برگرداند و به بازماندگان شهدا مخصوصا پدران و مادران و همسران و همه نزديکان آنان اجر و صبر مرحمت فرمايد و رزمندگان سلحشور ما را پيروز فرمايد. والسلام على عباداللّه الصالحين. پی نوشت: 1- متن پيام امام خمينى را آقاى سيد احمد خمينى در اجتماع گروه زيادى از خانواده هاى معظم شهيدان، رزمندگان و مسئولين نظام جمهورى اسلامى ، که براى بزرگداشت سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى در روز پنج شنبه 21 بهمن در مهديه تهران گرد آمده بودند، قرائت نمود.
مطلب بعدی »