صفحه اصلی
loading...
 
 
 

تجليل از مقام و منزلت شهيدان/ پیام امام خمینی (ره) ۶ شهريور ۱۳۶۲

مکان: تهران، جماران مخاطب: ملت ايران
بسم اللّه الرحمن الرحيم
شهادت در راه خداوند چيزى نيست که بتوان آن را با سنجشهاى بشرى و انگيزه هاى عادى ارزيابى کرد. و شهيد در راه حق و هدف الهى را نتوان با ديدگاه امکانى به مقام والاى آن پىبرد، که ارزش عظيم آن معيارى الهى و مقام والاى اين ديدى ربوبى لازم دارد، و نه تنها دست ما خاک نشينان از آن و اين کوتاه است، که افلاکيان نيز از راه يافتن به کنه آن عاجزند، چه که آنها از مختصات انسان کامل است، و ملکوتيان با آن مقام اسرارآميز فاصله ها دارند.قلم اينجا رسيد و سر بشکست. و ما بازماندگان و عقب افتادگان در آرزوى آن و اين بايد روز شمارى کنيم، و حسرت شهادت و شهيد و شهيد پروران اينچنانى را، که با ايثار ثمره حيات خود عاشقانه به اين شهيدان شاهد افتخار مى کنند، به گور بريم، و از شجاعتهاى بى نظير شهيدان و دوستان اسير و مفقودشان و آسيب ديدگان و اشتياق زايد الوصف اينان براى بازگشت به ميدان شهادت احساس خجلت و حقارت کنيم.زنان و مردان و کودکان نمونه اى که در زير بمبارانها و از بستر بيمارستانها سرود شهادت سر مى دهند و با دست و پاى قطع شده بازگشت به جبهه هاى انسانساز را آرزو مى کنند، فوق آنچه ما تصور مى کنيم و فلاسفه و عرفا به رشته تحرير در مى آورند و هنرمندان و نقاشان عرضه مى کنند، مى باشند. آنچه آنان با قدمهاى علمى و استدلالى و عرفانى يافته اند، اينان با قدم عينى به آن رسيده اند و آنچه آنان در لابلاى کتابها و صحيفه ها جستجو کرده اند اينان در ميدان خون و شهادت در راه حق يافته اند. بار الها، ما را به خدمتگزارى در راه آنان و براى هدف بزرگشان توفيق ده ، و شهداى عزيزمان را در خوان ضيافت معنوى خود از جلوه هاى خاص خويش ارزانى بخش، و خاندان بزرگوار آنان را با صبر و اجر قرين فرما، آسيب ديدگان عزيز ما را شفا مرحمتنما، و اسيران و مفقودان معظم را هر چه زودتر به آغوش ملت عظيم الشان برگردان، و به پدران و مادران و همسران آنان شکيبايى و پايدارى عنايت فرما، و از برکات حضرت بقيةاللّه - ارواحنا فداه - همه آنان و ملت را نصيب وافر مرحمت فرما.
مطلب بعدی »