صفحه اصلی
loading...
 
 
 

عملیات ظفر ۶

عملیات در کرکوک عراق

عمليّات ظفر 6 در تاريخ 5/12/66 در منطقه شرق سنگاو (واقع در استان كركوك) و با هدف آزادسازي ارتفاعات منطقه، در سه محور انجام مي‌گيرد.
رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان، متشكل از معارضين عراقي و سپاه پاسداران، به نيروهاي دشمن يورش مي‌برند و پس از نبردي سنگين ارتفاعات گرده ناصر، گرده مقبره، گرده قالي، گرده سو و ارتفاع 606 را متصرف مي‌شوند. در اين مرحله، بيش از 220 نفر از نيروهاي عراق كشته و زخمي مي‌شوند و كليه پايگاههاي دشمن در اين محور منهدم مي‌شود.


قواي اسلام، مواضع نيروهاي بعث را در محور چمباصره مورد حمله قرار مي‌دهند و پس از تسلط بر پل مهم باصره، سه پايگاه ديگر دشمن را از جمله پادگان گردان مستقل پيادة مكانيزه از سپاه يكم را به تصرف خود در مي‌آورند و تعداد 100 تن از آنها را كشته و 20نفر را به اسارت مي‌گيرند.
در محور شرق سنگاو نيز پايگاهها و مواضع دشمن مورد تهاجم و ضربات سنگين ارتش اسلام قرار مي‌گيرد كه علاوه بر تعداد 100 كشته، 15 نفر از دشمن به اسارت در مي‌آيند.
دشمن شكست‌خورده با روشن شدن هوا اقدام به پاتك مي‌كند كه با كمين كوبنده و سنگين رزمندگان اسلام در جادة سنگاو ـ چمچال مواجه و پس از تحمل 150 نفر كشته و تعدادي اسير، از مهلكه مي‌گريزد.
ارتش عراق، روز دوّم عمليات با بهره‌گيري از شش گردان نيروهاي پياده و مكانيكي؛ مزدوران محلي، دهها تانك و زره‌پوش و حمايت آتش توپخانه و نيروي هوايي، در حدفاصل چمچال ـ جيبافره اقدام به پاتك سنگين مي‌كند و دست به پيشروي مي‌زند. اين پاتك دشمن با عكس‌العمل بموقع و شايستة رزمندگان اسلام سركوب و دشمن با تحمل شكست سنگين به عقب رانده مي‌شود.
رژيم عراق در جنجال تبليغاتي خود مثل هميشه در بوق مي‌كند كه عمليّات ظفر 6 از سوي ايران با شكست مواجه شده‌است، امّا اين قبيل ادعاهاي پوشالي عراق، حتي براي طرفداران خودش هم تازگي ندارد، به‌طوري كه رسانه‌هاي خارجيِ طرفدار عراق هم اين ادعا را تكذيب مي‌كنند.
روزنامة تايمز مالي چاپ لندن، پيشروي نيروهاي مسلمان كرد را در شمال عراق به استناد تصاوير ماهوارة اطلاعاتي مورد تأييد قرار مي‌دهد و با اشاره به عمليّات ظفر 6 مي‌نويسد:
«نيروهاي حزب دمكرات كردستان در پيشروي ماه گذشته خود در منطقة ماووت شكست سختي بر نيروهاي عراق وارد آوردند.»


نتايج عمليّات
مناطق و تأسيسات آزاد‌‌شده:
ارتفاعات گرده ناصر، مقبره، گرده‌سو،‌گرده قالي و ارتفاع 606.
پل مهم باصره و چندين روستاي منطقه.
تسلط بر جاده‌هاي اصلي سنگاو ـ چمچال، كركوك ـ سنگاو، قادركرم ـ كركوك، سنگاو ـ قره داغ ـ سليمانيه و همچنين جاده‌هاي فرعي سنگاو ـ دربنديخان.
پايگاههاي منهدم‌شدة دشمن:
پادگان گردان مستقل پيادة مكانيزه از سپاه يكم.
پادگان محل استقرار گردان 135 خفيفه و مقرگردان 25 خفيفه.
14 پايگاه دشمن در منطقه.
تجهيزات منهدم شدة دشمن:
6 دستگاه تانك و نفربر.
2 قبضه توپ ضدهوايي.
8 قبضه خمپاره‌انداز 82 ميليمتري.
چندين قبضه تيربار.
دهها انبار مهمات.
غنايم:
2 دستگاه نفربر زرهي.
60 دستگاه انواع بي‌سيم.
چندين قبضه خمپاره‌انداز و تعدادي سلاح انفرادي.
تعداد كشته و زخمي دشمن:
500 نفر.
تعداد اسرا:
بيش از 70 نفر.
مطلب بعدی »