صفحه اصلی
loading...
 
 
 

عملیات ظفر ۱

عملیات در استان دهوك و سليمانيه عراق

عمليّات ظفر 1 در تاريخ 27/6/66، در عمق 200 كيلومتري خاك عراق (استان دهوك و سليمانيه) با هدف انهدام مراكز نظامي رژيم بعثي عراق به اجرا درمي‌آيد.
رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان با حمله به شهرهاي كاني‌ماسي و اطراف باتوفه و زاخو موفق مي‌شوند شهر كاني‌ماسي را آزاد‌كنند و مركز گردان نيروهاي بعث را از تيپ بيگاوة لشكر 38 به تصرف درآورند و با هجوم به سه مركز گردان نيروهاي عراق در جادۀ اصلي، ضربات سختي به آنها وارد‌آورند. رزمندگان در ادامة عمليّات، شش كيلومتر از جادة منتهي به شهر كاني‌ماسي را به كنترل خود درآورده و 60 پايگاه دشمن را به آتش مي‌كشند و علاوه بر كشته يا زخمي‌كردن 500 نفر از نيروهاي آنها، تعدادي را به اسارت درمي‌آورند.در جريان يك تهاجم ديگر به پايگاههاي دشمن در ارتفاعات گيله‌زرد واقع در استان سليمانيه، كليه پايگاههاي منطقه آزاد و مقر گردان 19 خفيفه عراق به‌طور كامل منهدم مي‌شوند. در اين يورش نيز تعداد ديگري از دشمن كشته و زخمي‌شده و مقدار قابل توجهي از جنگ‌افزار و ادوات زرهي آنها به آتش كشيده مي‌شود.
رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان پس از شكست دشمن در اين منطقه، به پاكسازي شهر كاني‌ماسي و جاده‌هاي منتهي به آن مي‌پردازند و با به اسارت درآوردن باقيماندۀ دشمن، منطقه‌اي به وسعت 30 كيلومتر را تحت كنترل خود در مي‌آورند.
رزمندگان، در شب دوم عمليّات، مرحلۀ دوّم حمله را با يورش به قرارگاهها، پلها و محلهاي استقرار دشمن در عمق 200 كيلومتري خاك عراق (استان دهوك) آغاز مي‌كنند.
قواي اسلام در تداوم مرحلة دوم عمليّات، 35 كيلومتر از جادة كاني‌ماسي باتوفه را از چنگ دشمن خارج مي‌كنند و با وارد آوردن ضربات پياپي به آنها در قسمتي از جادة شهر باتوفه ـ زاخو استقرار مي‌يابند. دشمن در تنگه زريزه ضرباتي را از سوي رزمندگان دريافت مي‌دارد و متحمل تلفات و خسارات سنگين مي‌شود.
نيروهاي بعثي، باي بازپس‌گيري مناطق از كف داده با پشتيباني تعداد زيادي تانك، هواپيما، هلي‌كوپتر و بهره‌گيري از نيروهاي ويژه وارد عمل مي‌شوند كه با مقابلة شديد رزمندگان اسلام، تعداد زيادي كشته، زخمي و يا اسير برجاي مي‌گذارند.
در دفع پاتكهاي دشمن، علاوه بر انهدام 30 دستگاه خودرو و چندين دستگاه تانك و نفربر به تيپ بيگاوه از لشكر 38 عراق ضربات سنگيني وارد مي‌شود و دود حاصل از انهدام جنگ‌افزارهاي سنگين و ادوات زرهي فضاي منطقه را مي‌پوشاند.
نتايج عمليّات
تأسيسات و مراكز منهدم‌شده دشمن:
60 پايگاه حفاظتي در اطرافت كاني‌ماسي و محورهاي مو‌اصلاتي باتوفه و زاخو.
مراكز استقرار گردانهاي تيپ بيگاوه.
پايگاههاي حفاظتي دشمن در منطقه گيله‌زردۀ سليمانيه.
مقر گردان 19 خفيفه.
تجهيزات منهدم‌شدة دشمن:
دهها دستگاه تانك و نفربر.
تعدادي خودرو.
انواع سلاح سبك و نيمه‌سنگين.
چندين انبار مهمات.
تعداد كشته و زخمي دشمن:
1000 نفر.
تعداد اسرا:
500 نفر.
منبع:کارنامه توصیفی عملیات هشت سال دفاع مقدس/علی سمیعی/ نمایندگی ولی فقیه درنیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی/تهران/1376
مطلب بعدی »