صفحه اصلی
loading...
 
 
 

تجليل و تقدير از فداکاريهاى رزمندگان اسلام/ پیام امام خمینی (ره) ۶ اسفند ۱۳۶۳

مکان: تهران، حسينيه جماران مناسبت: سالگرد عمليات پيروزمند خيبر حضار: محلاتى، فضلاللّه (نماينده امام در سپاه پاسداران)، رضايى ، محسن (فرمانده سپاه پاسداران)، صياد شيرازى، على (فرمانده نيروى زمينى ارتش)، فرماندهان ارتش و سپاه در جبهه ، پرسنل ارتش و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى (پيروزى در گرو يارى خداوند)
بسم اللّه الرحمن الرحيم
اول اين مطلب را به شما بگويم که وقتى شماها را مى بينم خوشحال مى شوم. شما چهره هايى هستيد که آبرو به اسلام و کشور داديد. با اطمينان قلب حرکت کنيد و مطمئن باشيد که مرکز قدرت که خداى تعالى است نسبت به شما عنايت دارد. قدرتهاى ديگر پوشالى هستند، قدرت خداست که باقى است، و خداست که وعده کرده است اگر نصرت دهيد او را، او شما را پيروز مى کند(1) و شکى نيست که اکنون شما حق تعالى و کشور اسلامى و اسلام را نصرت مى کنيد. و آن روزى که انقلاب شروع شد ما هيچ نداشتيم، پيروزى ما با دست خالى به دست آمد و بحمداللّه تا بدين جا رسيده ايم که امروز مورد توجه تمام قدرتهاى بزرگ هستيم، و تمام قدرت ها در اين فکرند که با اين انقلاب چگونه برخورد کنند. مطمئن باشيد از قدرت ها کارى ساخته نيست، هيچ نگرانى به خودتان راه ندهيد. شما جنود خدا هستيد و پيروزيد. آنهايى که در ابتدا، حرکت خودشان را شروع کردند، با طمانينه قلبى شروع کردند و از هيچ نترسيدند. قدرتهاى بزرگ از آن جهتى که در شما هست که آن ايمان به خداست، خبر ندارند، لذا دائم مى گويند: ما داراى موشک هستيم. آنها داراى موشک هستند ولى ايمان ندارند. شما ايمان داريد، قلبهايتان با مبدا نور و قدرت پيوند خورده است، پيوندى ناگسستنى، اما آنها اين را نمى فهمند. شما مورد نظر امام زمان هستيد، و از آنجا که ايمان و قدرت و امام زمان را داريد، همه چيز داريد. پشتوانه شما الهى است، بايد اين پشتوانه را حفظ کنيد، و وقتى ما چنين تکيه گاهى داريم، از هيچ چيز نمى ترسيم. امانت بودن اسلام و جمهورى اسلامى الان جمهورى اسلامى ، يعنى اسلام، و اين امانتى است بزرگ که بايد از آن حفاظت کنيد. مطمئن باشيد که پيروزيد و مورد توجه حق تعالى. پيروزى آن است که مورد توجه حق تعالى باشيد، نه اين که کشورى را بگيريد. اسلام در دست ما امانت است و ما موظفيم تا اين امانت را حفظ کنيم. امروز شما در عبادت هستيد، مراکز شما عبادت است و همان طور که اشخاص حول کعبه مى گردند و عبادت مى کنند، شما هم در سنگرهايتان عبادت مى کنيد. و ما دفاع از حق تعالى و اسلام مى کنيم و حق تعالى و اسلام شکست خوردنى نيست. من هر شب به شما دعا مى کنم. انشاءاللّه موفق باشيد. خداوند شما را در کنف حمايت خودش حفظ کند و توفيق دهد تا به مردم خدمت کنيد. سرافراز باشيد انشاءاللّه.
مطلب بعدی »