صفحه اصلی
loading...
 
 
 

ارتفاعات دال نبی59/10/08- ارتفاعات دال نبي

عملیاتی با حضورپیشمرگان مسلمان کرد

چهارم دیماه سال 1359رزمندگان اسلام ،متشکل از رزمندگان سپاه ،بسیج وپیشمرگان مسلمان کرد عملیاتی را برای آزاد سازی ارتفاعات دال نبی آغاز می کنند.این عملیات تا هشتم دیماه 1359 طول کشید ورزمندگان اسلام با تصرف این مناطق خود را در شرایط برتر نسبت به دشمن قرار می دهند.روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 8 / 10 / 1359 به نقل از خبرگزاری پارس گزارش داد :
در عملیاتی که با همکاری سپاه و پیشمرگان مسلمان کرد در محور مریوان انجام شد ، ارتفاعات دال نبی به تصرف نیروهای خودی درآمد . این ارتفاعات از لحاظ دید و تیر بر شهر خرمال عراق تسلط دارد و با تصرف آن توسط نیروهای خودی ، توپخانۀ ارتش جمهوری اسلامی موفق به اجرای آتش بر پادگان این شهر شد که انبار مهمات آن را منهدم کرد .
منابع:
روزنامه جمهوری اسلامی ، 8 / 10 / 1359
خبرگزاری پارس 8 / 10 / 1359
گزارش سپاه مریوان ، 6 / 10 / 1359

مطلب بعدی »