صفحه اصلی
loading...
 
 
 

عملیات والفجر 10

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب نوسود تاریخ : 24 تا 29/12/1366 نوع تک : گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 107 گردان پیاده و زرهی و 17 گردان…

عملیات بیت المقدس 3

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : جنوب ماووت تاریخ : 24 تا 29/12/1366 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 18 گردان پیاده و 4 گردان…

عملیات نصر 8

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب ماووت تاریخ : 29/8 تا 5/9/1366 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 11 گردان پیاده عراق : 23 گردان…

عملیات نصر 7

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب سردشت تاریخ : 14 و 15/5/1366 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 10 گردان پیاده و 9 گردان…

عملیات نصر 4

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : شمال سلیمانیه تاریخ : 21/3 تا 5/4/1366 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 29 گردان پیاده و 7 گردان…

عملیات کربلای 10

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : شمال سلیمانیه تاریخ : 25/1 تا 5/2/1366 نوع تک : گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 50 گردان پیاده و 6 گردان توپخانه…

عملیات کربلای 7

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب پادگان حاج عمران تاریخ : 13 تا 17/12/1365 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : ارتش سازمان : ارتش استعداد نیروهای درگیر : ایران : 9 گردان پیاده عراق :…

رفاقت به سبک تانک

پنجشنبه 11 دی 1348
رفاقت به سبک تانکنوشته: داوود امیریان چاپ و صحافی: سوره مهر چاپ اول: 1381شمارگان: 4400 نسخه قیمت: 6500 ریالکتاب مجموعه ای پراکنده از طنز های جبهه است ولی در نگاه بهتر به…

خدا بود و دیگر هیچ نبود

پنجشنبه 11 دی 1348
خدا بود و دیگر هیچ نبودنوشته: شهید دکتر مصطفی چمرانبه کوشش: مهدی چمرانچاپ سوم: 1381شمارگان: 2000 نسخه قیمت: 8000 ریال«خدا بود و دیگر هیچ نبود» عنوان کتابی است که به کوشش مهدی…

اینک شوکران1

پنجشنبه 11 دی 1348
اینک شوکران1شهید مدق به روایت همسر نوشته: مریم برادران چاپ و صحافی: روایت فتح چاپ اول: 1382شمارگان: 5500 نسخه قیمت: 5000 ریالمجموعه «منوچهر به روایت همسر شهید» با عنوان…