صفحه اصلی
loading...
 
 
 

همسفرها

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : رضا معتمد چندان فرو برديم سر در زير پرها تا پر زديم از يادتان اي همسفرها جا داشت اي آسوده خاطرها بپرسيد يكبار هم از حال ما خونين جگرها لب تشنگاني…

شیدایی

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : ايرج قنبري عاشقان رفتند و دريايي شدند مثل آبي ها تماشايي شدند خواب را شستند از چشمانشان پلك وا كردند و فردايي شدند از تن خود رنگ ها را ريختند تا…

تذکره نا تمام

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : بهروز سپيدنامه ساقيا در ساغرم آتش بريز هيمه اي در شعله ي سركش بريز باده اي از خمره هاي آتشين خرمن دلدادگي را خوشه چين باده اي مرد افكن و هنگامه خيز در…

طلایه دارن نور

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : سيد محمدرضا هاشمي زاده اي سبز قامتان به گل سرخ بالتان شادي ترين سرود زمان شد ملالتان يك كهكشان ستاره شكفته است از شما يك آسمان پرنده شدن در…

اندوه شاعرانه

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : غلامرضا كرمي آتش گرفته اند غزل هاي دفترم با ياد كبوتر، در خون شناورم روشن تر از ستاره گذشت از فراز ما آيينه اي كه بود زماني برابرم مي خوانم از دو چشم…

پرواز تا بی نهایت

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : محمد ذوالفقاري با كوله باري پر از درد، اين راز تا بي نهايت در يك عبوري پر از نور، پرواز تا بي نهايت اي مرد با هر نگاهت، از آسمان دل ربودي در سرخ سيمرغ…

طلوع نارنجک

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : بهروز سپيدنامه پريشان شد ميان شط آتش نگاه نخل هاي سر بريده دريده بادبان كودكي ها كنار لنج هاي داغديده ميان كومه هاي گرم آوار حصيري شروه هاي سرخ مي…

عروج آسمان

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : الهام بلوچي در آن دستان سردت، بوسه زد پهلوي قرآن را كه يوسف ترك كرد از پيش چشمان تو كنعان را و مادر گفت: فرزند من، آهوي سيه چشمي كه خالي مي كند پيش…

درخت

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : ايرج قنبري يك شاخه سبز جايي كه جنگل نيست در حكم درخت است مفتون آن سرودم كه در توفان و آتش سبز درخت است هر جا درختي ايستاده است هر گل كه مي رويد در…

نامه ی بهار

پنجشنبه 11 دی 1348
شاعر / نويسنده : حيدر منصوري هر چند دسته دسته و بر دست مي رسند تا بوي خون و آتش و دود است مي رسند پرچم به دوش و معجزه در چشم هايتان از گير و دار حادثه سرمست مي رسند اما…