صفحه اصلی
loading...
 
 
 

عملیات بیت المقدس 7

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : جنوب موقعیت : شلمچه تاریخ : 22 تا 25/3/1367 نوع تک : گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 61 گردان پیاده و زرهی و 21 گردان توپخانه عراق : 114…

عملیات بیت المقدس 6

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب ماووت تاریخ : 26 و 27/2/1367 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 13 گردان پیاده و کماندو و 8 گردان…

عملیات کربلای 3

پنجشنبه 11 دی 1348
یده انجام عملیات نظامی در دریا – پس از عدم موفقیت عملیات والفجر مقدماتی – با سفر دریایی فرماندهان یگان های زمینی سپاه پاسداران و بررسی وضعیت تعرض به منافع عراق در…

عملیات بیت المقدس 4

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : جنوب دریاچه دربندیخان تاریخ : 5 تا 9/1/1367 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 23 گردان پیاده و 5 گردان…

عملیات والفجر 10

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب نوسود تاریخ : 24 تا 29/12/1366 نوع تک : گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 107 گردان پیاده و زرهی و 17 گردان…

عملیات بیت المقدس 3

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : جنوب ماووت تاریخ : 24 تا 29/12/1366 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 18 گردان پیاده و 4 گردان…

عملیات نصر 8

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب ماووت تاریخ : 29/8 تا 5/9/1366 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 11 گردان پیاده عراق : 23 گردان…

عملیات نصر 7

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب سردشت تاریخ : 14 و 15/5/1366 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 10 گردان پیاده و 9 گردان…

عملیات نصر 4

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : شمال سلیمانیه تاریخ : 21/3 تا 5/4/1366 نوع تک : نیمه گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 29 گردان پیاده و 7 گردان…

عملیات کربلای 10

پنجشنبه 11 دی 1348
جبهه : شمال غرب موقعیت : شمال سلیمانیه تاریخ : 25/1 تا 5/2/1366 نوع تک : گسترده فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه استعداد نیروهای درگیر : ایران : 50 گردان پیاده و 6 گردان توپخانه…