صفحه اصلی
loading...
 
 
 

کودتای نوژه

پنجشنبه 11 دی 1348
59/04/19- كودتاي نوژه ّّّّّّّّّّّّّّّّّّطرح عملياتي برای براندازی جمهوری اسلامی!! پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبر امام خمینی نه تنها معادلات قدرتهای جهانی را در…

عملیات در کناره های کرخه نور

پنجشنبه 11 دی 1348
59/09/14- كرخه نور عملیات در کناره های کرخه نور مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کتاب "هویزه ،آخرین گامهای اشغالگر"از مجموعه کتابهای "روزشمار…

فارسیات

پنجشنبه 11 دی 1348
59/10/08- فارسيات عملیات در 49کیلومتری اهواز مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کتاب "هویزه ،آخرین گامهای اشغالگر"از مجموعه کتابهای "روزشمار جنگ…

عملیات در سید صادق

پنجشنبه 11 دی 1348
59/09/28- سیدصادق عملیات در سید صادق مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کتاب "هویزه ،آخرین گامهای اشغالگر"از مجموعه کتابهای "روزشمار جنگ ایران…

ضربت ذوالفقار

پنجشنبه 11 دی 1348
ارتفاع لوبيايى شكل «ميمك» در غرب استان ايلام واقع شده است وبه دليل نزديكى اش با مرز ايران وعراق، يكى از نقاط سوق الجيشى و با اهميت نظامى به شمار مى رود. اين ارتفاعات…

سوسنگرد

پنجشنبه 11 دی 1348
سوسنگرد 59/09/17- سوسنگرد سوسنگرد تا ابد ایرانی است سوسنگرد از جمله مناطق حساس وتاثیر گذاری بود که ارتش عراق سعی در تصرف آن داشت. رزمندگان اسلام در این منطقه برای حفظ و…

سوسنگرد 2

پنجشنبه 11 دی 1348
سوسنگرد 59/09/02- سوسنگرد ...وبازهم سوسنگرد مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کتاب "هویزه ،آخرین گامهای اشغالگر"از مجموعه کتابهای "روزشمار جنگ…

سه راهی آبادان

پنجشنبه 11 دی 1348
سه راهی آبادان 59/09/19- سه راهی آبادان عملیات در آبادان مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کتاب "هویزه ،آخرین گامهای اشغالگر"از مجموعه کتابهای…

سرپل ذهاب

پنجشنبه 11 دی 1348
سرپل ذهاب 59/07/12- سرپل ذهاب سرهنگ قاسم کریمی: در اصطلاح نظامی یکی از عملیات های آفندی اخذ تماس با دشمن است یعنی اینکه باید آنقدر به دشمن نزدیک شویم تا تماس با دشمن حاصل…

رقابیه

پنجشنبه 11 دی 1348
رقابیه 59/12/25- رقابیه هدف این عملیات عقب راندن دشمن و برطرف کردن خط نفوذ عراق در جبهه رقابیه بود. 25 اسفند 1359 عملیات آفندی رقابیه انجام شد. این عملیات در امتداد جاده…