صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید دهقانی خوراسگانی / اکبر
دسته: شهدای دانشجو،مشخصات
نام : دهقانی خوراسگانی / اکبر
نام پدر : رضا
تاریخ تولد : ۱۳۴۴-۰۱-۰۱
محل تولد : خوراسگان اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۴-۰۴-۱۱
محل شهادت : شلمچه
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات : دانشجوی علوم تربیتی
محل تحصیل : دانشگاه اصفهان
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه