صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید عباسی ملک آبادی / لطفعلی
دسته: سرداران شهید،مشخصات
نام : عباسی ملک آبادی / لطفعلی
نام پدر : حسینعلی
تاریخ تولد : ۱۳۳۸-۱۲-۰۶
محل تولد : ملک آباد نجف آباد
تاریخ شهادت : ۱۳۶۰-۱۲-۰۶
محل شهادت : عملیات چزابه
شهرستان : نجف آباد
یگان :
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلزار شهدای ملک آباد


زندگی نامهوصیت نامه