صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید محمدحسینی / محمود
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : محمدحسینی / محمود
نام پدر : عباس
تاریخ تولد : ۱۳۴۵-۰۸-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۰۵-۱۵
محل شهادت : چزابه
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه