صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید جانی پزوه / حسنعلی
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : جانی پزوه / حسنعلی
نام پدر : عباس
تاریخ تولد : ۱۳۴۴-۰۱-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۰۵-۲۳
محل شهادت : خرمشهر - رمضان
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه