صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید قضاوی / حسن
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : قضاوی / حسن
نام پدر : رضا
تاریخ تولد : ۱۳۴۱-۰۱-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محل شهادت : عین خوش - محرم
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه