صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید زمانی / محمدحسن
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : زمانی / محمدحسن
نام پدر : رجبعلی
تاریخ تولد : ۱۳۴۴-۰۱-۰۳
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محل شهادت :
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه