صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید برومند پزوه / غلامرضا
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : برومند پزوه / غلامرضا
نام پدر : ابوالقاسم
تاریخ تولد : ۱۳۳۲-۰۱-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۰۸-۱۱
محل شهادت : عین خوش - محرم
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه