صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید طباطبائی / سید محسن
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : طباطبائی / سید محسن
نام پدر : سیدحسن
تاریخ تولد : ۱۳۴۶-۰۵-۱۰
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۱۱-۱۸
محل شهادت : والفجرمقدماتی
شهرستان : اصفهان
یگان : سپاه
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه