صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید باقری / مرتضی
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : باقری / مرتضی
نام پدر : رضا
تاریخ تولد : ۱۳۴۱-۰۲-۰۲۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۲-۰۱-۲۲
محل شهادت : دزفول
شهرستان : اصفهان
یگان : ارتش
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامه