صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید فشارکی / محسن
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : فشارکی / محسن
نام پدر : بمانعلی
تاریخ تولد : ۱۳۴۳-۰۷-۱۳
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۲-۱۲-۱۰
محل شهادت : جزیره مجنون
شهرستان : اصفهان
یگان : سپاه
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه