صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید ایوبی / مرتضی
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : ایوبی / مرتضی
نام پدر : رضا
تاریخ تولد : ۱۳۴۸-۰۱-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۴-۱۱-۲۳
محل شهادت : ام الرصاص - والفجر 8
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه