صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید طباطبائی پزوه / سید علی
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : طباطبائی پزوه / سید علی
نام پدر : سیدحسن
تاریخ تولد : ۱۳۴۵-۰۵-۰۵
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۴-۱۲-۱۲
محل شهادت : فاو
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه