صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید باقری / جواد
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : باقری / جواد
نام پدر : عباس
تاریخ تولد : ۱۳۴۹-۰۴-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵-۱۰-۰۴
محل شهادت : ام الرصاص- کربلاى 4
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه