صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید جعفریان پزوه / محمود
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : جعفریان پزوه / محمود
نام پدر : رضا
تاریخ تولد : ۱۳۴۸-۰۷-۰۳
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۶-۰۹-۱۶
محل شهادت : فاو - والفجر 8
شهرستان : اصفهان
یگان : بسیج
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه