صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید امینی / مصطفی
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : امینی / مصطفی
نام پدر : یداله
تاریخ تولد : ۱۳۵۱-۰۶-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۷-۰۱-۲۸
محل شهادت : فاو
شهرستان : اصفهان
یگان :
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه