صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید عموعلی / مرتضی
دسته: سرداران شهید،مشخصات
نام : عموعلی / مرتضی
نام پدر : قربانعلی
تاریخ تولد : ۱۳۴۳-۰۴-۰۱
محل تولد : خوراسگاه اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۶-۰۴-۰۵
محل شهادت : بانه – نصر 4
شهرستان : اصفهان
یگان :
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلستان شهدای اصفهان


زندگی نامهوصیت نامه