صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید منصوری حبیب آبادی / اصغر
دسته: شهدای بسیجی،مشخصات
نام : منصوری حبیب آبادی / اصغر
نام پدر : رمضانعلی
تاریخ تولد : ۱۳۴۶-۰۱-۰۱
محل تولد : حبیب آباد
تاریخ شهادت : ۱۳۶۲-۰۱-۲۲
محل شهادت : رمضان
شهرستان : برخوار
یگان :
مسئولیت :
تحصیلات :
محل تحصیل :
گلزار : گلزار شهدای حبیب آباد برخوار


وصیت نامه