صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید عموقنبری نجف آبادی / عباسعلی
دسته: سرداران شهید، شهدای فرهنگیان،مشخصات
نام : عموقنبری نجف آبادی / عباسعلی
نام پدر : قربانعلی
تاریخ تولد : ۱۳۳۶-۰۶-۲۰
محل تولد : نجف آباد
تاریخ شهادت : ۱۳۶۴-۰۶-۲۰
محل شهادت : قادر
شهرستان : نجف آباد
یگان : بسیج
مسئولیت : مسئول مهندسی
تحصیلات :
محل تحصیل : فرهنگی
گلزار : جنت الشهدا نجف آباد


زندگی نامهوصیت نامه