صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید جزینی درچه / حسن
دسته: سرداران شهید،مشخصات
نام : جزینی درچه / حسن
نام پدر : محمد باقر
تاریخ تولد : ۱۳۴۷-۰۱-۰۴
محل تولد : درچه - اصفهان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۶-۰۷-۰۴
محل شهادت : سنندج
شهرستان : خمینی شهر
یگان : سپاه سنندج
مسئولیت : فرمانده گردان
تحصیلات : راهنمایی
محل تحصیل : درچه
گلزار : گلزارشهدای درچه