صفحه اصلی
loading...
 
 
 
شهید مرادی / حسینعلی
دسته: شهدای طلبه،مشخصات
نام : مرادی / حسینعلی
نام پدر : میرزاقلى
تاریخ تولد : ۱۳۳۹-۱۲-۲۹
محل تولد : علی آباد چادگان
تاریخ شهادت : ۱۳۶۰-۱۰-۶
محل شهادت : جبهه شوش
شهرستان : چادگان
یگان :
مسئولیت : رزمی تبلیغی
تحصیلات :
محل تحصیل : مدرسه علمیه ذوالفقار اصفهان و حوزه کرج و قم
گلزار : گلزار شهداى على آباد چادگان


زندگی نامهوصیت نامه