صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید معمار / علی
نام پدر: محمد
۱۳۳۶-۰۴-۱۱
کاشان
۱۳۶۱-۰۱-۰۷
فتح المبین
۱۳۳۷-۱۱-۲۴
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
شوش - بیت المقدس
۱۳۳۸-۰۷-۱۱
۱۳۶۵-۱۰-۲۹
شهید مغیث / مهدی
نام پدر: عبدالحسین
۱۳۳۷-۴-۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه - عملیات کربلای 5
۱۳۳۶-۰۸-۱۸
زرین شهر
۱۳۶۳-۱۲-۲۱
بدر
شهید موحددوست / علی
نام پدر: حسینعلی
۱۳۳۷-۰۱-۰۵
اصفهان محله کردآباد
۱۳۶۵-۰۵-۰۶
ام القصر عراق
شهید موحدی / احمد
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۱-۰۶-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۱-۰۶
شلمچه - کربلاى 5
شهید موحدی / احمدرضا
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۰-۰۲-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۲۸
پنجوین
۱۳۳۵-۶-۲
اصفهان
۱۳۶۰-۳-۲۰
دارخوین بستان - فرمانده کل قوا
شهید موسوی / سید جعفر
نام پدر: سید محمد
۱۳۴۰-۰۲-۰۲
اصفهان
۱۳۵۹-۱۰-۱۰
خوزستان
شهید موسوی / سید حسین
نام پدر: سید ابراهیم
۱۳۳۴-۰۴-۰۶
خمینی شهر
۱۳۶۱-۰۴-۲۴
پاسگاه زید عراق
۱۳۳۷-۰۱-۲۴
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۰۱
ام الرصاص - بیت المقدس1
۱۳۳۴-۳-۱۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۱-۱۱
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۷-۰۳-۰۱
اصفهان
۱۳۶۶-۰۳-۳۱
تپه های ماووت - نصر4
۱۳۳۴-۰۳-۰۷
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
دشت عباس - فتح المبین
۱۳۴۲-۰۳-۰۱
ناصریه عراق
۱۳۷۰-۰۲-۲۵
مرصاد
۱۳۴۰-۰۶-۰۱
اصفهان
۱۳۶۳-۱۲-۲۹
دشت آزادگان - بدر
۱۳۳۸-۱-۲۳
اصفهان- ماربین
۱۳۶۱-۳-۲
خرمشهر
۱۳۳۱-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۶۱-۱-۶
عین خوش- فتح المبین
۱۳۳۶-۰۸-۲۴
اصفهان
۱۳۶۱-۰۵-۱۷
عین خوش - محرم
۱۳۳۹-۰۶-۱۰
اصفهان
۱۳۷۵-۰۸-۱۹
کردستان‌
شهید نصوحی / رضا
نام پدر: عباسعلی
۱۳۳۴-۰۵-۲۵
دهنو مبارکه
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
پاسگاه زید
۱۳۳۹-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۵۹-۰۵-۰۵
کردستان - مریوان
۱۳۳۸-۱۱-۰۵
اصفهان
۱۳۶۳-۱۱-۰۵
سقز
۱۳۳۷-۰۴-۱۴
آبادان
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
بدر