صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید رفیعی / ناصر
نام پدر: محمد
۱۳۴۴-۰۶-۲۰
خمینى شهر
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه
شهید رمضانی / حسن
نام پدر: خیرالله
۱۳۳۹-۱۰-۲۳
روستای ابوزید
۱۳۵۹-۹-۲
س.مار
۱۳۴۴-۰۱-۰۹
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
شوش - بیت المقدس
۱۳۴۴-۰۶-۰۳
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۲۷
تپه هاى کله قندى – والفجر 4
شهید رهایی / حمید
نام پدر: رضاقلی
۱۳۳۷-۰۹-۲۰
تهران
۱۳۶۲-۱۲-۵
جزیره مجنون
شهید رهنمائی / سیدموسی
نام پدر: سیدمحمدطاهر
۱۳۴۷-۱۱-۰۹
شهرضا
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۹-۰۸-۲۷
نطنز
۱۳۶۴-۱۲-۲۸
فاو – والفجر 8
شهید زالی / علیرضا
نام پدر: محمدحسین
۱۳۴۵-۰۷-۱۲
گلپایگان
۱۳۶۵-۶-۲۷
مهران
شهید زالی / محمود
نام پدر: حسین
۱۳۴۶-۰۱-۳۰
بوئین میاندشت
۱۳۶۵-۱۱-۱۸
شلمچه – کربلاى 5
شهید زمانی / اسماعیل
نام پدر: محمد باقر
۱۳۵۰-۲-۱۹
گلپايگان
۱۳۶۵-۱۲-۴
شلمچه
۱۳۴۷-۰۷-۱۵
خمینى شهر
۱۳۶۳-۱۲-۲۷
جزیره مجنون - بدر
شهید زمانی دره بیدی / رضا
نام پدر: محمد زمان
۱۳۴۹-۱۱-۱۲
دولت آباد از توابع نجف آباد
۱۳۶۷-۴-۳۱
شلمچه
شهید زمانیان / محمد
نام پدر: مانده على
۱۳۴۸-۱۱-۴
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه – کربلاى 5
شهید زمانیان / مصطفی
نام پدر: حسن على
۱۳۴۴-۱۱-۱۷
نجف آباد
۱۳۶۱-۴-۲۲
پاسگاه زید – رمضان
۱۳۴۶-۱-۱
آران وبیدگل
۱۳۶۵-۱۲-۲۲
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۱-۱-۱
مبارکه
۱۳۶۲-۸-۱۲
پنجوین-خاک عراق
۱۳۳۵-۱-۱
نوش آباد
۱۳۶۴-۶-۱۸
حاج عمران
۱۳۴۵-۱-۱
نوش آباد
۱۳۶۵-۱۰-۴
ام الرصاص-کربلای4
شهید سالمی / عباسعلی
نام پدر: عبد الله
۱۳۲۲-۷-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۴-۱۱-۲۸
والفجر 8
شهید ستاری / حمید
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۶-۰۶-۰۷
نجف آباد
۱۳۶۳-۱۲-۲۴
شرق دجله - عملیات بدر
۱۳۴۵-۰۸-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۴
ام الرصاص-کربلای4
شهید سجادی / سید اصغر
نام پدر: سید حسن
۱۳۳۹-۰۴-۰۵
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۰۴
رقابیه -منطقه عملیاتى فتح المبین
شهید سجادی / سید جعفر
نام پدر: سید محمدجواد
۱۳۴۱-۰۶-۰۱
خوانسار
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه
شهید سجادی / سید محمد
نام پدر: سید رحیم
۱۳۴۷-۰۴-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه – کربلاى 5
۱۳۴۰-۰۱-۱۲
روستای لادان اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۵
فاو - والفجر8