صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای بسیجی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۱-۰۲-۰۶
اصفهان
۱۳۶۲-۰۱-۲۲
شرهانی،والفجر مقدماتی
۱۳۴۳-۰۴-۰۲
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۰۹
عین خوش - محرم
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
کمشچه برخوار
۱۳۶۲-۱۲-۰۶
خیبر
۱۳۳۹-۰۸-۲۹
دولت آباد
۱۳۶۰-۰۵-۰۵
شهید منصوری / ناصر
نام پدر: میرزا آقا
۱۳۲۷-۰۱-۰۳
جاجا (شهرستان تیران و کرون)
۱۳۶۰-۱۱-۲۲
تنگه چزابه
۱۳۴۶-۰۱-۰۱
حبیب آباد
۱۳۶۲-۰۱-۲۲
رمضان
۱۳۳۹-۰۱-۰۲
حبیب آباد
۱۳۶۳-۰۵-۱۱
۱۳۴۲-۰۷-۱۶
بیستجان لنجان
۱۳۶۱-۰۸-۲۱
مریوان - والفجر 4
۱۳۴۹-۰۵-۰۱
بیستجان لنجان
۱۳۶۶-۱۲-۲۵
حلبچه - والفجر10
شهید موسوی / سید کرمعلی
نام پدر: سید علی محمد
۱۳۴۰-۰۴-۰۴
آبملخ سمیرم
۱۳۶۵-۱۲-۱۰
شلمچه
۱۳۲۸-۰۶-۰۵
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۵-۱۲-۲۱
شلمچه - کربلای 7
۱۳۳۹-۰۸-۰۳
خوانسار
۱۳۶۱-۰۲-۲۰
خرمشهر
۱۳۴۶-۰۶-۱۵
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۲-۰۸-۰۱
مریوان- والفجر 4
شهید ناطقیان / محمود
نام پدر: ابراهیم
۱۳۴۴-۰۱-۰۳
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۲-۰۷-۲۷
مریوان - والفجر 4
۱۳۴۵-۰۷-۰۴
خورزوق
۱۳۶۵-۱۰-۲۶
شلمچه - کربلای5
شهید نصراصفهانی / احمد
نام پدر: غلامرضا
۱۳۴۱-۰۲-۰۴
اصفهان
۱۳۶۶-۰۱-۱۸
فاو - کربلای5
شهید نصوحی / سعید
نام پدر: یزدانبخش
۱۳۴۷-۱۰-۲۶
دهنو
۱۳۶۵-۱۲-۴
شلمچه
۱۳۳۶-۰۱-۰۲
حبیب آباد
۱۳۶۲-۰۱-۲۳
۳۲--
فروشان
۶۱-۱۱-۱۸
عملیات والفجر
۱۳۴۱-۰۷-۰۱
آران و بیدگل
۱۳۶۴-۰۷-۰۸
اشنویه - قادر
شهید نیک سرشت / علی
نام پدر: ابراهیم
۱۳۳۵-۰۹-۰۱
نوش اباد آران و بیدگل
۱۳۶۵-۱۱-۱۰
شلمچه - کربلای 5
شهید واحد / احمدرضا
نام پدر: حسینعلی
۱۳۳۸-۱۰-۰۵
برخوار
۱۳۶۱-۰۹-۲۸
قلاویزان
شهید واهب / حمید
نام پدر: احمد
۱۳۴۵-۰۱-۲۳
اصفهان
۱۳۶۱-۴-۲۳
پاسگاه زید - رمضان
شهید هادی / مهدی
نام پدر: اسدالله
۱۳۵۰-۰۶-۲۰
ایوانکی-گرمسار
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه
شهید هاشمی / ابراهیم
نام پدر: ذبیح الله
۱۳۴۳-۰۱-۰۵
استان تهران- شهریار
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
فکه(عملیات بیت المقدس)