صفحه اصلی
loading...
 
 
 

سرداران شهید

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۰-۰۳-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۲-۲۷
ام الرصاص - بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۲-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۷-۰۲-۰۸
جنوب
۱۳۳۰-۲-۸
قهنویه
۱۳۵۸-۵-۱۶
سیستان و بلوچستان – جاده خاش
۱۳۳۴-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۵۹-۸-۱۸
درخوین
شهید نیلچیان / علی
نام پدر: هادی
۱۳۲۷-۰۲-۱۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۰۲
خوزستان عین خوش
۱۳۳۴-۰۶-۳۰
اصفهان
۱۳۵۹-۰۸-۱۸
دارخوئین - حمزه سید الشهدا
۱۳۳۷-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۲۳
والفجر8
شهید هاشمیان / محمد
نام پدر: غلام عباس
۱۳۱۶-۰۴-۰۶
خمینی شهر
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
بیت المقدس
شهید همامی / ناصر
نام پدر: احمد
۱۳۳۷-۰۲-۱۰
اصفهان
۱۳۶۱-۰۶-۲۰
پیرانشهر
۱۳۳۴-۰۱-۱۲
شهرضا
۱۳۶۲-۱۲-۲۴
مجنون - عملیات خیبر
شهید یاری / محمدعلی
نام پدر: رجبعلی
۱۳۴۱-۰۳-۲۰
رهنان اصفهان
۱۳۶۰-۰۳-۲۱
دارخوین – فرماندهى کل قوا
شهید یوسف پور / زال (یوسف)
نام پدر: سلطانعلی
۱۳۳۹-۴-۱۲
ناغان (از توابع شهرکرد)
۱۳۶۱-۰۳-۰۱
خرمشهر -بیت المقدس