صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای طلبه

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید شفرئی / حمید
نام پدر: علیرضا
۱۳۳۹-۲-۱۶
اصفهان
۱۳۶۱-۷-۱۰
پاسگاه زید – بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۲-۲۶
آبادان
۱۳۶۷-۰۲-۲۵
محور غرب - بیت المقدس6
شهید شمس / رسول
نام پدر: مصطفى
۱۳۴۱-۰۶-۱۹
اصفهان
۱۳۶۲-۱۲-۱۱
جنوب-هورالهویزه - خیبر
شهید شمس / فرج اله
نام پدر: مراد على
۱۳۴۴-۰۱-۰۳
باغ بهادران
۱۳۶۳-۱۲-۲۱
شرق دجله - بدر
شهید شمسی / حسین
نام پدر: فرمانعلى
۱۳۲۶-۰۷-۰۹
روستای خیرن فریدن
۱۳۵۷-۱۰-۲۶
جاده قم و کاشان
شهید شمسی / محمد (هوشنگ)
نام پدر: نصرت الله
۱۳۴۴-۰۱-۰۹
روستای طرزه فریدونشهر
۱۳۶۵-۱۱-۲۱
شلمچه - عملیات کربلاى 5
۱۳۳۸-۲-۲
كهريزسنگ
۱۳۶۴-۹-۲۳
اروند كنار
۱۳۵۰-۰۲-۰۱
اصفهان-کوهپایه
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام الرصاص - کربلای 4
شهید شهشهان / سید مجید
نام پدر: سید حسن
۱۳۴۲-۰۷-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۰۲
عین خوش-فتح المبین
شهید شهیدی / حسین
نام پدر: اسد الله
۱۳۴۸-۰۹-۱۹
تیران و کرون
۱۳۶۷-۰۴-۳۱
شلمچه
۱۳۴۶-۰۸-۰۶
اصفهان
۱۳۶۲-۰۹-۰۱
پنجوین عراق-عملیات والفجر 4
۱۳۴۳-۰۸-۰۱
نطنز
۱۳۶۳-۵-۱۶
پادگان آموزشى غدیر
شهید شیروی / عبدالرسول
نام پدر: محمد رضا
۱۳۴۴-۱۱-۱۴
خمينى شهر
۱۳۶۱-۱۲-۲۱
جزيره مجنون – شرق دجله
شهید صابری / اسماعیل
نام پدر: خداداد
۱۳۴۷-۰۳-۲۸
سهروفیروزان
۱۳۶۵-۱۲-۱۰
شلمچه – کربلاى 5
شهید صابری / روح اله
نام پدر: کرمعلى
۱۳۴۷-۰۷-۲۳
وردشت سبزآباد- سیمرم
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
شرق دجله
شهید صابری / ولی اله
نام پدر: آقا نبى
۱۳۴۷-۰۶-۱۷
اصفهان (چادگان)
۱۳۶۴-۰۶-۱۷
کردستان- قادر
۱۳۵۰-۲-۱۰
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۵
شلمچه- کربلاى 5
شهید صالحی / احمد
نام پدر: رجبعلی
۱۳۴۶-۱۱-۱۳
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۲-۱۱
شلمچه - کربلای5
شهید صالحی / اسماعیل
نام پدر: محمدباقر
۱۳۴۷-۰۱-۰۹
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۱-۲۰
شلمچه – کربلاى 8
شهید صالحی / حسنعلی
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۹-۱۰-۱۶
نجف آباد
۱۳۶۰-۶-۱۱
سرپل ذهاب
شهید صالحی / رحیم
نام پدر: حسینعلی
۱۳۳۸-۰۶-۲۲
نجف آباد
۱۳۵۹-۱۲-۲
آبادان- جزیره مینو
شهید صالحی / سید حسن
نام پدر: سيّد حسين
۱۳۳۵-۲-۲۰
کاشان
۱۳۶۷-۵-۴
عمليات مرصاد
۱۳۴۲-۱-۱۵
کاشان
۱۳۶۵-۴-۱۵
فكه
شهید صالحی / فتح اله
نام پدر: محمدباقر
۱۳۳۵-۰۱-۱۲
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۲-۴
کردستان دیواندره
شهید صالحی / محسن
نام پدر: حسنعلی
۱۳۴۵-۱۱-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۸-۰۳
بانه - والفجر4