صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای مهندسی

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۷-۰۸-۰۲
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۱۶
شلمچه - بیت المقدس1
شهید درویشی / ایرج
نام پدر: رمضان
۱۳۳۸-۰۴-۱۱
آبادان
۱۳۵۹-۰۹-۰۹
محور آبادان
۱۳۳۰-۵-۲۸
اصفهان
۱۳۵۶-۱۲-۶
اعدام توسط ساواک
۱۳۴۳-۰۳-۳۱
اصفهان
۱۳۶۴-۱۱-۳۰
فاو - والفجر8
۱۳۳۸-۰۸-۰۱
فریدن
۱۳۶۱-۰۶-۰۸
مریوان
شهید رفیعیان / علیرضا
نام پدر: حبیب الله
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۰۷-۰۸
دارخوین - ثامن الائمه
۱۳۴۵-۰۹-۰۱
روستای امیران
۱۳۶۵-۱۲-۰۴
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۰-۵-۱
اصفهان
۱۳۵۶-۵-۶
زندان های ساواک
۱۳۴۴-۰۷-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۱-۲۰
آبادان
شهید سجادفر / احمد
نام پدر: علی محمد
۱۳۳۰-۰۰-۰۰
اصفهان
۱۳۶۵-۰۲-۰۸
دهلران
۱۳۴۳-۰۱-۰۵
آران
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
جزیره ام الرصاص
۱۳۲۸-۰۷-۱۲
اصفهان
۱۳۶۱-۰۵-۰۳
لرستان دورود
۱۳۳۱-۱۰-۰۲
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش ، عملیات محرم
۱۳۴۰-۰۹-۰۱
بغداد
۱۳۶۵-۰۳-۰۲
حاج عمران
شهید شهشهانی / سید محمد
نام پدر: سید حسین
۱۳۳۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۱۰-۳۰
سوسنگرد
۱۳۳۹-۱۲-۱۷
اصفهان
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۶-۰۶-۲۵
اصفهان
۱۳۶۷-۰۳-۲۳
آبادان، بیت المقدس
۱۳۳۶-۰۷-۲۴
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۲۹
مریوان ،‌ والفجر 4
شهید صمدیه لباف / مرتضی
نام پدر: محمدعلی
۱۳۳۰-۸-۵
اصفهان
۱۳۵۴-۱۱-۶
زیر شکنجه
شهید صنیع زاده / احمد
نام پدر: شکر اله
۱۳۳۷-۱۰-۰۱
اصفهان
۱۳۶۲-۰۸-۰۵
والفجر 4
۱۳۴۰-۱۲-۱۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
آبادان - کربلای 5
۱۳۴۱-۰۱-۲۷
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه - کربلای 5
۱۳۴۴-۰۵-۲۵
زرین شهر
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه – کربلای 5
۱۳۴۳-۰۷-۰۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۹
کربلای 5
شهید عرشی / محمدرضا
نام پدر: عزیزاله
۱۳۳۸-۱۰-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۴-۱۳
سردشت - نصر4