صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای جهادگر

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۴۰-۰۱-۲۵
قمصر
۱۳۶۶-۰۱-۱۰
کربلای10
۱۳۴۱-۰۲-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
آبادان - ثامن‏الائمه
۱۳۳۷-۰۸-۰۲
اصفهان
۱۳۶۱-۲-۱۶
شلمچه - بیت المقدس1
۱۳۳۵-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۹-۰۶
آذربایجان غربی - سردشت والفجر 9
شهید سراج / عباس
نام پدر: اسماعیل
۱۳۳۷-۰۹-۲۰
نجف آباد
۱۳۶۷-۰۳-۰۶
کردستان‌ - بیت المقدس 6
۱۳۳۹-۰۷-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۰۸
فاو - والفجر8
۱۳۳۹-۰۳-۱۵
آبادان
۱۳۶۲-۰۸-۰۱
بانه
شهید سیدیان / سید یوسف
نام پدر: سیدباقر
۱۳۴۱-۰۱-۰۸
محمداباد آران و بیدگل
۱۳۶۲-۱۲-۰۴
جزیره مجنون - خیبر
شهید شرکت / حسین
نام پدر: محمود
۱۳۳۴-۱۰-۰۱
اصفهان
۱۳۶۱-۰۳-۰۳
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۲-۰۶-۲۲
نائین
۱۳۶۳-۰۱-۰۲
مریوان
۱۳۳۹-۰۱-۰۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۳-۰۲
خرمشهر - بیت المقدس
شهید شهشهانی / سید محمد
نام پدر: سید حسین
۱۳۳۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۰-۱۰-۳۰
سوسنگرد
شهید شیدانشید / احمد
نام پدر: علیرضا
۱۳۳۹-۱۰-۱۴
شهرضا
۱۳۶۱-۰۷-۰۲
خرمشهر
۱۳۲۲-۰۳-۰۴
شهرضا
۱۳۶۵-۱۰-۱۰
آبادان - کربلای 4
شهید صالحی / محسن
نام پدر: حسین
۱۳۴۵-۰۵-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۳-۱۲-۲۶
جزیره مجنون - بدر
شهید صالحی / موسی
نام پدر: علیمراد
۱۳۴۹-۰۲-۳۰
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۲
شلمچه - کربلای5
۱۳۳۷-۰۶-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۸-۱۲
دهلران - محرم
۱۳۴۰-۱۲-۱۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
آبادان - کربلای 5
شهید طباییان / سید احمد
نام پدر: سید قاسم
۱۳۴۵-۰۶-۲۲
کوهپایه
۱۳۶۴-۱۱-۰۳
فاو - والفجر 8
۱۳۴۶-۰۴-۲۳
کوهپایه
۱۳۶۷-۰۴-۰۲
کرمانشاه
شهید عابدینی / علی
نام پدر: احمد
۱۳۴۲-۰۷-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۸-۰۲
مریوان - والفجر4
شهید عاطفی / اکبر
نام پدر: علی محمد
۱۳۳۷-۰۶-۰۱
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۳-۰۴
خونین شهر - بیت المقدس
۱۳۴۷-۰۸-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۵-۰۲
شلمچه - کربلاى 5
شهید عرشی / محمدرضا
نام پدر: عزیزاله
۱۳۳۸-۱۰-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۴-۱۳
سردشت - نصر4
۱۳۲۹-۰۱-۰۱
راوند کاشان
۱۳۶۸-۱۲-۰۹
غرب