صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای فرهنگیان

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید روشنایی / سید حسن
نام پدر: سید احمد
۱۳۳۷-۰۱-۱۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
بانه ارتفاعات کنگرک
شهید زندیه / محمدرضا
نام پدر: محمدعلی
۱۳۲۹-۰۶-۱۲
اصفهان
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه
۱۳۳۶-۱۱-۱۳
مبارکه
۱۳۶۰-۰۹-۰۹
بستان
شهید سجادفر / احمد
نام پدر: علی محمد
۱۳۳۰-۰۰-۰۰
اصفهان
۱۳۶۵-۰۲-۰۸
دهلران
شهید سرمدی / محسن
نام پدر: محمد
۱۳۳۶-۱۱-۲۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۱-۰۱
چزیره مجنون - خیبر
۱۳۳۳-۰۶-۰۲
اسفرجان شهرضا
۱۳۶۱-۰۴-۲۴
شلمچه - رمضان
۱۳۳۷-۰۹-۰۲
زرین شهر
۱۳۶۵-۱۰-۲۰
شلمچه - عملیات کربلای 5
۱۳۳۷-۱۰-۰۲
زرین شهر
۱۳۶۵-۱۰-۲۳
شلمچه - کربلای 5
۱۳۳۹-۰۷-۱۹
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۰۸
فاو - والفجر8
۱۳۲۸-۰۷-۱۲
اصفهان
۱۳۶۱-۰۵-۰۳
لرستان دورود
شهید شبان شبانی / مصطفی
نام پدر: غلامعلی
۱۳۳۵-۱۱-۰۱
برخوار
۱۳۵۷-۰۵-۰۳
توسط ساواک
شهید صالحی / عباسعلی
نام پدر: حبیب الله
۱۳۳۲-۰۲-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۰۲
شلمچه - کربلای5
شهید طحانی ساز / حسن
نام پدر: محمود
۱۳۳۵-۰۹-۲۰
اصفهان
۱۳۶۲-۰۵-۰۱
مهران - والفجر 2
۱۳۳۶-۰۶-۲۰
نجف آباد
۱۳۶۴-۰۶-۲۰
قادر
شهید غلامی / حیدر
نام پدر: حسین
۱۳۳۵-۱۱-۰۷
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
منطقه بصره - رمضان
۱۳۳۷-۱۲-۰۸
کرچگان باغ بهادران
۱۳۶۰-۰۳-۰۲
شلمچه
۱۳۳۳-۰۷-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
رقابیه - والفجرمقدماتی
۱۳۳۶-۰۲-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۷-۲۸
مریوان - والفجر4
۱۳۳۹-۰۱-۰۲
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
آبادان - ثامن الائمه
۱۳۴۲-۰۵-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۸-۰۴
بانه - والفجر4
۱۳۴۶-۰۶-۰۵
بادرود
۱۳۶۶-۱۲-۲۵
والفجر10
۱۳۳۳-۰۵-۰۲
روستای گورتان
۱۳۶۲-۰۳-۰۴
کامیاران
۱۳۴۱-۰۴-۰۱
اصفهان
۱۳۶۷-۰۵-۰۷
شلمچه
۱۳۳۹-۰۳-۰۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۱۱
جاده اهواز - خرمشهر
شهید مصدق خواه / سعید
نام پدر: محمد باقر
۱۳۴۰-۰۶-۲۶
اصفهان
۱۳۶۲-۰۷-۲۹
مریوان - والفجر 4