صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای ورزشکار

عکس نام شهید تولد شهادت
۱۳۳۷-۱۱-۲۳
نجف آباد
۱۳۶۱-۱۱-۲۰
دشت عباس - فتح المبین
۱۳۳۷-۶-۱۴
لنجان
۱۳۶۱-۲-۱۵
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۳۶-۰۷-۰۷
نجف آباد
۱۳۶۶-۰۵-۳۰
سقز
شهید کاظمی / مجتبی
نام پدر: براتعلی
۱۳۴۲-۱۰-۱۷
نجف آباد
۱۳۶۰-۶-۱۵
سرپل ذهاب
شهید کبیرزاده / مجید
نام پدر: قنبرعلی
۱۳۴۰-۰۶-۱۴
نجف آباد
۱۳۶۵-۰۲-۰۵
شلمچه
۱۳۴۴-۰۸-۲۸
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۹-۰۵
۱۳۳۸-۰۱-۰۹
زواره
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۰-۱۰-۰۱
قهساره
۱۳۶۲-۰۸-۰۳
مریوان- والفجر 4
۱۳۳۹-۱۰-۳۰
زواره
۱۳۶۱-۲-۲۱
شلمچه - بیت المقدس
۱۳۴۲-۰۶-۰۶
زواره
۱۳۶۱-۰۲-۲۱
شلمچه - بیت المقدس
شهید مشاوری / محمدرضا
نام پدر: ابوالقاسم
۱۳۴۵-۱۰-۲۲
نجف آباد
۱۳۶۴-۰۶-۲۰
اشنویه - قادر
۱۳۳۸-۰۴-۲۹
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
عملیات بیت المقدس
شهید معین / محمد
نام پدر: محمدتقی
۱۳۴۴-۰۷-۲۹
هسنیجه
۱۳۶۵-۱۱-۲۵
فاو - والفجر 8
شهید معین / مصطفی
نام پدر: احمد
۱۳۴۳-۰۵-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۴-۲۳
شلمچه – رمضان
۱۳۳۷-۱۱-۲۴
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۵
شوش - بیت المقدس
شهید معینی / محمود
نام پدر: حسین
۱۳۴۷-۰۴-۱۵
نجف آباد
۱۳۶۵-۱۰-۲۱
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۴-۰۳-۰۸
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۴-۳۱
پیرانشهر - والفجر2
شهید موحد / محمد
نام پدر: رضا
۱۳۴۶-۰۱-۱۵
زواره(گل اشکنان)
۱۳۶۱-۰۴-۰۲
شلمچه - بیت المقدس
شهید نمازیان / حسین
نام پدر: حیدرعلی
۱۳۴۳-۰۲-۱۰
نجف آباد
۱۳۶۱-۰۱-۰۶
فکه - رقابیه - فتح المبین
۱۳۴۴-۰۲-۲۵
نجف آباد
۱۳۶۰-۰۹-۰۸
بستان - طریق القدس