صفحه اصلی
loading...
 
 
 

شهدای دانش آموز

عکس نام شهید تولد شهادت
شهید زمانی / محمدرضا
نام پدر: غلامحسین
۱۳۴۳-۰۸-۰۲
میمه
۱۳۶۱-۰۲-۱۷
خرمشهر - بیت المقدس
۱۳۴۴-۱۱-۰۷
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۰۸-۱۱
عین خوش - محرم
۱۳۴۶-۰۱-۰۱
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۳۰
شلمچه
شهید شیخ زاده / منصور
نام پدر: عوضعلی
۱۳۴۷-۰۵-۰۵
اصفهان
۱۳۶۴-۱۲-۱۲
فاو دریاچه نمک
شهید صادقی / محمد
نام پدر: اکبرقلی
۱۳۴۸-۰۱-۰۲
دهنو مبارکه
۱۳۶۴-۱۱-۲۵
فاو عراق - والفجر ۸
۱۳۴۵-۰۸-۰۱
حسن اباد
۱۳۶۱-۰۲-۱۷
خرمشهر - بیت المقدس
شهید ضیائی / حمیدرضا
نام پدر: سیف اله
۱۳۴۶-۰۹-۳۰
شهرضا
۱۳۶۲-۰۷-۳۰
مریوان - والفجر 4
۱۳۴۴-۰۶-۲۵
شهرضا
۱۳۶۲-۰۵-۱۰
مریوان - والفجر 2
۱۳۴۲-۰۰-۰۰
هونجان - شهرضا
۱۳۶۴-۰۵-۰۷
پاسگاه زید - رمضان
۱۳۴۰-۱۰-۲۲
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۰
اصابت گلوله در تظاهرات عاشورا
۱۳۵۰-۱-۱
استهبان
۱۳۶۶-۷-۲۱
شلمچه
شهید عابدینی / علی
نام پدر: احمد
۱۳۴۲-۰۷-۰۶
نجف آباد
۱۳۶۲-۰۸-۰۲
مریوان - والفجر4
۱۳۴۷-۰۷-۱۲
اصفهان
۱۳۶۵-۱۰-۰۴
ام اارصاص - کربلای 4
شهید عینی / جواد
نام پدر: محمد
۱۳۴۳-۱۱-۱۵
نطنز
۱۳۶۴-۱۲-۰۴
فاو - والفجر8
شهید عینی / علیرضا
نام پدر: اسحق
۱۳۴۵-۰۸-۲۷
نجف آباد
۱۳۶۲-۱۲-۰۷
عملیات خیبر
۱۳۴۴-۱۰-۳۰
آبادان
۱۳۶۱-۰۸-۱۶
عین خوش - محرم
۱۳۴۲-۰۶-۱۷
هونجان - شهرضا
۱۳۶۱-۱۱-۱۸
دزفول - والفجر مقدماتی
شهید قصری / علی اصغر
نام پدر: عبداله
۱۳۴۸-۰۹-۱۴
اصفهان
۱۳۶۵-۱۲-۵
شلمچه - کربلای5
۱۳۴۲-۱۲-۱۷
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۲۱
درگیری با ماموران کلانتری حسین آباد
شهید کروندی / ناصر
نام پدر: رمضان
۱۳۴۴-۶-۱۱
رهنان اصفهان
۱۳۵۷-۹-۹
رهنان
۱۳۴۶--
آبادان
۱۳۶۱-۰۱-۰۷
شاهین شهر اصفهان / به دست منافقین
۱۳۴۴-۱۰-۰۱
مبارکه
۱۳۶۱-۱۱-۱۷
والفجر مقدماتی
۱۳۴۸-۰۶-۲۵
مبارکه
۱۳۶۴-۱۱-۰۴
۱۳۴۲-۰۶-۰۶
زواره
۱۳۶۱-۰۲-۲۱
شلمچه - بیت المقدس
شهید مطیعی / احمد
نام پدر: عباس
۱۳۴۵-۱۲-۲۹
اصفهان
۱۳۵۷-۹-۱۱
تظاهرات اصفهان